dimecres, 14 de desembre de 2011

ergonomia i salut

Ergonomia:Ciència que tracta de l’adaptació del treball a les condicions físiques i psíquiques humanes, a fi que el binomi persona-màquina assoleixi la més gran eficàcia possible..


Salut:


1 1 f. [LC] [MD] Estat de l’organisme lliure de malalties, que exerceix normalment totes les seves funcions. Tenir salut. No tenir salut. Estar faltat de salut. No gastar salut. Perdre la salut. Recobrar la salut. Conservar la salut. Tenir cura de la salut. Gastar-se, fer-se malbé, la salut. Bo per a la salut. Estar ple de salut. Déu ens doni salut! Amb salut i alegria! Beure a la salut d’algú. Com vas de salut? Com esteu de salut? Tenir bona salut. Tenir salut per vendre.
1 2 [LC] fer salut Fer alguna activitat saludable, estar-se en un lloc on la naturalesa afavoreix la salut.
1 3 [LC] portar-se bé de salut Tenir bona salut.
1 4 [LC] portar-se malament de salut Tenir mala salut.
1 5 [LC] salut de cavall Salut molt ferma.
2 f. [MD] salut pública Art i ciència d’organitzar i dirigir els esforços de la comunitat amb la finalitat de prevenir, recuperar i rehabilitar l’individu i obtenir-hi un òptim nivell de salut.
3 f. [MD] Plenitud de la condició humana.
4 f. [RE] Estat de gràcia espiritual, el fet d’escapar de la mort eterna. La salut eterna. El paradís, port de salut. El diable és enemic de la nostra salut.
5 f. pl. [LC] Salutacions. Retre les saluts a algú.

PANTALLA DE VISUALITZACIÓ DDADES (PVD

EFECTES SOBRE LA SALUT

FATIGA VISUAL:

Modificació funcional ocular de caràcter reversible,

deguda a un esforç excessiu de l’aparell visual.

Pesantor d’ulls, picors, llagrimeig, dificultat d'enfocament

d'objectes, visió borrosa dels caràcters percebuts a la

PVD, fotofòbia (molèstia llum brillant), mals de cap,

vertígens, marejos, ansietat, i altres lesions oculars.

TRASTORNS MUSCULOESQUELÈTICS (TME):

Són lesions de músculs, tendons, nervis i articulacions

localitzats generalment al coll, esquena, colzes, espatlla,

canells i mans. El símptoma predominant és el dolor

associat a limitacions funcionals, això és dificultat de

moviment.

Exemples: lumbàlgia, dorsàlgia, tendinitis, síndrome del

túnel carpià...

FATIGA MENTAL:

Es mostra quan es repeteix un nivell d’activitat o atenció

elevada i els descansos no són suficients per a la

recuperació.

Mals de cap, palpitacions, marejos, irritabilitat, ansietat,

aïllament, insomni, malsons, trastorns digestius,

disminució de la concentració, l’atenció i la retenció

d’informació...

CAUSES

Il·luminació insuficient, excessiva o inadequada de

l’entorn que provoca reflexos i enlluernaments.

Factors ambientals inadequats: temperatura,

humitat, soroll...

Disposició incorrecta dels elements utilitzats durant

la feina.

Disseny inadequat dels elements que integren el

lloc de treball (taula, cadira, monitor...).

Utilització incorrecta dels elements del lloc de feina.

Falta de mobilitat en l'entorn de treball.

Males postures, postures fixes durant temps

prolongat.

Treball repetitiu.

Ritme intens de treball.

Treballs en horari nocturn.

Utilització de programes difícils de manejar.

No fer pauses.

Nivell de formació.

Factors individuals: defectes oculars, edat avançada,

trastorns del son...

PREVENCIÓ

MATERIALS:

Ús de pantalles orientables i inclinables apropiades

al tipus de treball.

Col·locació i orientació de la pantalla a una distància

dels ulls entre 40-90 cm.

Elecció de mobiliari mat i to neutre (gris, beix...).

Utilització de faristol que s’ha de col·locar amb la

pantalla en cas d'alternar visualització de la pantalla

amb lectura de documents impresos, i evitar

moviments de cap i ulls.

Utilització de cortines o persianes a les finestres

per evitar reflexos i enlluernaments.

Ús de llums proveïts de pantalles i difusors per a

aconseguir una difusió correcta de la llum.

Taula: les dimensions recomanables són: tauler de

180 x 80 cm amb un gruix de 3 cm, alçària de 70

cm, espai sota el tauler de 80 cm d’amplada i 70

cm d’alçària.

Reposacanells: placa de textura tova annexa al

teclat amb què s’aconsegueix afavorir la correcta

alineació del canell mentre es fa servir el teclat. No

és aconsellable el reposacanells del ratolí.

Cadira: el seient ha de ser d’alçària regulable, amb

vores arrodonides; el respatller ha de disposar de

suport per a la zona lumbar; el teixit utilitzat ha de

ser encoixinat i transpirable; ha de disposar de

braços; la base s’ha de sustentar en 5 suports

proveïts de rodes.

Utilització de reposapeus en cas de no poder

recolzar bé els peus a terra sense sentir pressió a

les cuixes, que ha de ser: ajustable en alçària, amb

unes dimensions recomanables de 40 x 40 cm,

inclinació regulable i superfície i suports antilliscants.

DISTRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL

Evitar reflexos i enlluernaments canviant l’orientació

del lloc de treball.

Distribució d’espai necessari per a una mobilitat

adequada.

Reducció de les fonts de soroll.

Adoptar postures correctes en treballar.

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL:

Alternança de diferents tipus de tasques.

Realització de pauses periòdiques: és més eficaç

fer pauses curtes i sovint que fer-ne poques i

llargues; si pot ser, s’han de fer lluny de la pantalla,

perquè permet que el treballador relaxi la vista,

canviï la postura, camini... Es recomanen pauses

de 10 o 15 minuts per cada 90 minuts de treball

davant de la pantalla.

Organització de les tasques que s’han de

desenvolupar.

Mantenir l’orde i la neteja del lloc de treball.

Formació i informació, incloent-hi exercicis de

relaxació.

Realització d’exercici físic extralaboral.

PANTALLA DE VISUALITZACIÓ DE

DADES (PVD)

El lloc de treball amb pantalles de visualització de dades

està constituït per un monitor proveït, si escau, d’un teclat,

d’un programa per a la interconnexió persona/màquina,

d’accessoris ofimàtics i d’un seient i taula, així com l’entorn

laboral immediat.

1 comentari:

  1. Molt bé Ana, encara que la lletra de color negra "fatiga" una mica la vista.

    ResponElimina