dimecres, 14 de desembre de 2011


egonomia


f. [SO] Ciència que tracta de l’adaptació del treball a les condicions físiques i psíquiques humanes, a fi que el binomi persona-màquina assoleixi la més gran eficàcia possible.

sarlut2


1 1 f. [LC] [MD] Estat de l’organisme lliure de malalties, que exerceix normalment totes les seves funcions. Tenir salut. No tenir salut. Estar faltat de salut. No gastar salut. Perdre la salut. Recobrar la salut. Conservar la salut. Tenir cura de la salut. Gastar-se, fer-se malbé, la salut. Bo per a la salut. Estar ple de salut. Déu ens doni salut! Amb salut i alegria! Beure a la salut d’algú. Com vas de salut? Com esteu de salut? Tenir bona salut. Tenir salut per vendre.
1 2 [LC] fer salut Fer alguna activitat saludable, estar-se en un lloc on la naturalesa afavoreix la salut.
1 3 [LC] portar-se bé de salut Tenir bona salut.
1 4 [LC] portar-se malament de salut Tenir mala salut.
1 5 [LC] salut de cavall Salut molt ferma.
2 f. [MD] salut pública Art i ciència d’organitzar i dirigir els esforços de la comunitat amb la finalitat de prevenir, recuperar i rehabilitar l’individu i obtenir-hi un òptim nivell de salut.
3 f. [MD] Plenitud de la condició humana.
4 f. [RE] Estat de gràcia espiritual, el fet d’escapar de la mort eterna. La salut eterna. El paradís, port de salut. El diable és enemic de la nostra salut.
5 f. pl. [LC] Salutacions. Retre les saluts a algú.Treballar amb ordinadors
En els últims anys s'ha produït una generació massiva de llocs de treball amb esforç visual, especialment en feines amb pantalles de visualització de dades (PVD).

Si vostè treballa amb PVD, aquest fullet li proporcionarà uns consells bàsics per evitar trastorns musculoesquelètics i de fatiga visual o mental, la probabilitat d'aparició dels quals està directament relacionada amb la freqüència i duració dels períodes de treball amb pantalles de visualització de dades (PVD).

Qui es considera usuari de PVD
1. Tots aquells que superin les quatre hores diàries o les 20 hores setmanals de feina efectiva amb aquesta mena d'equips.
2. Aquells que realitzin entre dues i quatre hores diàries (o de 10 a 20 setmanals) de feina efectiva amb PVD i que compleixin cinc dels requisits següents:
· Dependre de l'equip PVD per fer la seva feina.
· No poder decidir voluntàriament si utilitza o no l'equip PVD per fer la seva feina.
· Necessitar formació o experiència específiques en l'ús de l¹equip.
· Utilitzar habitualment equips PVD durant períodes continus d¹una hora o més.
· Utilitzar equips PVD diàriament o quasi diàriament de la manera descrita a l'apartat anterior.
· Que l'obtenció ràpida d'informació per part de l'usuari a través correcta que sigui des del punt de vista fisiològic, no deixa de ser fatigant quan es manté durant un llarg període de temps.
Per tant, convé anar canviant de postura mentre es treballa, amb les següents recomanacions:
· Mantenir les cuixes horitzontals i les cames verticals. Els braços han de formar un angle recte.
· Mantenir la columna vertical, sense torsió del tronc, i ben recolzada en el respatller, ajustat a la cadira.
· Les plantes dels peus s¹han de recolzar correctament al terra o bé en uns estreps inclinats.

Punts clau
Cal mantenir l'esquena en una postura correcta.
La seva agudesa visual ha de ser correcta; si és necessari, ha d¹utilitzar lents amb la correcció adequada.
És important realitzar exercicis per relaxar la musculatura, sobretot en l¹àrea cervical.
Cal tenir una il·luminació adequada per visionar la pantalla i per llegir els documents escrits. de la PVD constitueixi un requisit important de la feina.
· Que les necessitats de la tasca exigeixin un nivell alt d¹atenció per part de l'usuari.

Símptomes de fatiga visual
Principalment es manifesten a través de molèsties oculars (picor, coïssor, sequedat o llagrimeig, dificultat per enfocar els objectes, imatges dobles, etc.). Però també poden presentar-se com a infeccions (conjuntivitis).

Com evitar la fatiga visual

1. És important realitzar un reconeixement
oftalmològic periòdic i utilitzar la correcció òptica adequada, si cal, per tenir una bona agudesa visual.
2. La imatge de la pantalla ha de ser estable, sense que faci pampallugues.
3. La lluminositat i el contrast entre els caràcters i el fons de la pantalla s¹ha de poder ajustar.
4. S¹han d'evitar els reflexos sobre la pantalla.
5. S¹ha de regular l¹entrada de llum exterior mitjançant persianes de làmines.
6. Els documents escrits han de ser de bona qualitat.
7. Desviï lluny la mirada durant cinc segons, un cop cada 15 minuts.

Quina és la postura correcta per treballar?
El manteniment d'una postura corporal determinada, per molt1 comentari: